תקשורת בינלאומית ודיפלומטיה

חינוך להסברה בין-לאומית, חיזוק לימודי האנגלית, רכישת כילים לקראת השתלבות באקדמיה ובעולם העסקים והתעשיה, המגמה מובילה ל10 יח"ל באנגלית ובונוס 20 נקודות באוניברסיטה, בוגרי המגמה משתלבים בתפקידי דוברות, הסברה ומודיעין בשירות הצבאי ודרך השגרירות והסוכנות היהודית