מסלול תורני "עוז"

"מעלים הילוך בלימוד התורה" – מסלול הגברת לימודי קודש. התלמידים במסלול זה לומדים את שעות הקודש בקבוצה קטנה ואיכותית, רוב השעות נלמדות במקביל לכיתת האם וחלקן לאחר שעות הלימודים. תלמידי המסלול יוצרים ומקליטים פודקאסט העוסק בענייני פרשת השבוע – בחדר הקלטות שהוקם עבורם. 

פעילויות העשרה: סיורים וימי עיון, ביקורים בבתי מדרש, "מישמר" – בימי חמישי בערב : מתכוננים לקראת השבת בלימוד וטעימה, מפגשים אישיים עם תלמידי חכמים ושבתות עיון מיוחדות.