מסלול סיירות – מש"צים ושביל ישראל

שביל ישראל – יציאה למקטעים לאורך שביל ישראל בקבוצה איכותית ומיטיבת לכת, כל מקטע כולל שלושה ימי מסע ולינת שטח, בישולי שדה, גיבוש וחיבור לאדמת הארץ. 

במסגרת לימודי של"ח וידיעת הארץ ישנו מסלול מש"צים – מדריכי של"ח צעירים, המסלול כולל יציאה לסמינר הכשרה וכן ליווי והדרכה בפעילויות וטיולים בית ספריים.