מזרחנות – עולם הערבים והאסלאם

הבנת המציאות בה נמצאת מדינת ישראל, פיתוח כישורי למידה עיונית ומחקר.

המגמה מאפשרת קבלה לתפקיד מודיעיני בצבא.