ביולוגיה

לימודי גוף האדם, אקולוגיה, מבנה התא ותפקודו, הנדסה גנטית ומיקרוביולוגיה
ימי סיור, מעבדות, פרוייקט חקר, מפגשים עם מדענים ויזמים