ביוטכנולוגיה

לימודי מחקר ופיתוח יישומי, המשתמש בידע ביולוגי לפיתוח טכנולוגיות בתחומי התעשיה, הרפואה , החקלאות והסביבה.


ימי סיור, מעבדות, פרוייקט חקר, מפגשים עם מדענים ויזמים